Toivon viikonloppu jatkaa psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kallion ja Merijoogan perustajan Johanna Pawlin yksilökurssien sarjaa, joista aiemmat ovat olleet Lujasti lempeä – ja Inhimillisiä kohtaamisia -viikonloppu. Kurs­si poh­jau­tuu Maa­re­tin Voimana toivo -kir­jaan. 

Kurssin ilmoittautumislinkki

Ke­nel­le ja mi­tä:

Toivon viikonloppu so­pii yk­sin, ys­tä­vän tai kump­pa­nin kans­sa mat­kaa­vil­le kurs­si­lai­sil­le. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na lä­hes­tym­me toi­von tee­maa se­kä mie­len et­tä ke­hon kei­noin.

Kurs­sin ta­voit­tee­na on fo­ku­soi­da hy­vän elä­män yti­meen tar­kas­tel­len toi­voa sen kes­kei­sis­tä nä­kö­kul­mis­ta kä­sin: ta­voit­tei­ta, tun­tei­ta, ih­mis­suh­tei­ta, toi­pu­mis­ta ja elä­män sy­vin­tä tar­koi­tus­ta kä­si­tel­len.

Vii­kon­lop­pu­kurs­si koos­tuu Maa­re­tin luen­to-osuuk­sis­ta ja Merijoogan ke­hol­li­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta joo­gan ja hen­gi­tyk­sen kei­noin. Aiempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla.

Kurs­si sal­lii hil­jen­ty­mi­sen oman työs­tä­mi­sen ja poh­dis­ke­lun ää­rel­le juu­ri sel­lai­sin voi­ma­va­roin, mi­kä kul­loin­kin on mah­dol­lis­ta. Kaik­ki teh­tä­vät teh­dään it­se­näi­ses­ti ja yk­si­tyi­syy­den ra­jo­ja kun­nioit­taen. Ta­voit­tee­nam­me on lä­het­tää kurs­si­lai­set voi­maan­tu­nei­na, iloa se­kä loh­tua löy­tä­nei­nä ja kirk­kaam­mal­la fo­kuk­sel­la koh­ti hy­vää ar­kea ja toi­vo­rik­kai­ta ta­voit­tei­ta.

Paikka:

Hangon tunnelmallinen kaupungintalo, os. Vuorikatu 1.

Aikataulu:

pe klo 18:30-20:30

la klo 9:00-18:00 (välissä lounastauko)

su klo 9:30-13:00.

Tarkempi ohjelma lähetetään emailitse.

Kurssin hinta:

460 € (sis alv 24 %) sisältäen kurssin ohjelman sekä lauantain yhteisen lounaan. Maksajan ollessa yritys hintaan lisätään alv 24 %.

Majoituksesta osallistuja huolehtii itse.

Ilmoittautuminen:

Varausmaksu 150 € vahvistaa paikan viikonloppuun. Loppuosa (310 €) erääntyy maksettavaksi 1,5 kk ennen viikonloppua. Ilmoittautumislinkki löytyy täältä.

Majoitus:

Mikäli tarvitset majoitusta Hangosta, suosituksiamme ovat Hotel Regatta Spa, Hotel Bulevard tai lukuisat yksityismajoitukset esim. Hangolle tyypillisissä puuhuviloissa.

Kurssietuna Regatta Spa Hotellin Superior-huone 140 € per yö 1-2hh (sis.aamiaisen) tai Comfort-huone 120 € per yö 1-12hh (sis.aamiaisen), kun varaus on tehty viimeistään 2 kk ennen kurssia. Kiintiöhuoneita on  eri luokissa on rajoitetusti. Varaa huone suoraan emailitse:  info@hotelregatta.fi koodilla MERIJOOGA.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova, ja sen yhteydessä peritään varausmaksu 150 €.

1,5 kk ennen kurssin alkua suoritetaan kurssimaksun loppuosa. Maksutiedot lähetetään emailitse noin 2 kk ennen kurssin ajankohtaa.

Jos osallistuja peruu osallistumisensa, varausmaksua ei palauteta, eikä kurssia voi siirtää eteenpäin. 1,5 kk tai vähemmän ennen kurssia tulleesta peruutuksesta veloitetaan täysi kurssimaksu. Voit veloituksetta vaihtaa aina itse toisen osallistujan tilallesi. Kurssin peruuntuessa järjestäjän taholta ”force majeure” –syistä on järjestävän vastuulla palauttaa osallistumismaksut, mutta ei mahdollisia muita ilmoittautuneille aiheutuneita kuluja. Huolehdithan myös omasta matkavakuutuksesta, joka korvaa mahdollisen sairastumisen. Kurssi toteutuu minimissään 25 ilmoittautumisella 3.3.2023 mennessä.

Lisätiedot: Merijooga  info@merijooga.fi