Voimana toivo -uutuuskurssi keväällä 2021

Voimana toivo -kurssi Hanko 19.-21.3.2021  Maaret Kallio & Johanna Pawli

Kevään 2021 kehomieliviikonloppu  pohjautuu Maaretin huhtikuussa julkaistavaan Voimana Toivo -kirjaan.

Voi­ma­na toi­vo -vii­kon­lop­pu­kurs­si so­pii yk­sin, ys­tä­vän tai kump­pa­nin kans­sa mat­kaa­vil­le kurs­si­lai­sil­le. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na lä­hes­tym­me toi­von tee­maa se­kä mie­len et­tä ke­hon kei­noin. Kurs­sin ta­voit­tee­na on fo­ku­soi­da hy­vän elä­män yti­meen tar­kas­tel­len toi­voa sen kes­kei­sis­tä nä­kö­kul­mis­ta kä­sin: ta­voit­tei­ta, tun­tei­ta, ih­mis­suh­tei­ta, toi­pu­mis­ta ja elä­män sy­vin­tä tar­koi­tus­ta kä­si­tel­len.

Lue lisää täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published.